תזונה

"אנו מה שאנחנו אוכלים"

קצרה היריעה להסביר את חשיבות

התזונה לשימור אורח חיים בריא

וטיפול במחלות

התזונה שלנו קובעת הרבה

מאיכות חיינו וכל איכות החומרים

שמרכיבים את גופינו תלויים בתזונה שלנו

נאמר בכתבים העתיקים של הרפואה הסינית

אפשר לטפל בעשרת אלפים המחלות

באמצעות נשימה ותזונה

כל מטופל המגיע לטיפול מקבל המלצות

תזונתיות שמבוססות גם הן על האבחנה

האישית שלו במטרה לשפר

ולהעצים את האפקט הטיפולי

Call Now Button
×